Bijzondere woonvormen: vloek of zegen in tijden van woningnood?

06-07-2021

Tijdens deze bijeenkomst wordt besproken hoe collectieve woonvormen en tiny houses kunnen bijdragen aan betaalbare woningen in uw gemeente. Ervaringen met en kennis over het toestaan van andere woonvormen zullen gedeeld worden als ook de belemmeringen en kansen.