Gebiedsontwikkeling in spoorzones

15-12-2021

Het programma Stedelijke Transformatie organiseerde een online themasessie waarin de kansen en belemmeringen van bouwen in de directe omgeving van het spoor zal worden verkend. In veel steden staan spoorzones in de schijnwerpers en de verstedelijkingsopgave richt zich dan ook steeds vaker op deze gebieden omdat deze goed bereikbaar zijn en er vaak goede voorzieningen in de directe omgeving zijn