Utiliteitsgebouwen in aardgasvrije wijken

01-07-2021

Er heeft zich de afgelopen tijd een kennisgroep gevormd van 15 gemeenten, die vragen en ervaringen uitwisselen omtrent het aardgasvrij maken van utiliteitsbouw. Deze kennisgroep is gekoppeld aan het Kennis- en Leerprogramma van het Programma Aardgasvrije Wijken. Er is nog weinig kennis en ervaring opgedaan met betrekking tot commercieel vastgoed en het betrekken van de gebouweigenaren en huurders in de transitie naar aardgasvrije wijken. Vandaar dat deze kennissessie wordt gehouden.