Hoe gemeenten woningbouw kunnen versnellen met actief grondbeleid

23-01-2024

Beleidsmakers, marktpartijen en praktijkprofessionals zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de woningbouw in steden te versnellen. Met het oog daarop werkt het ministerie van BZK aan de modernisering van het grondbeleid. In de tussentijd kunnen gemeenten ook met de bestaande instrumenten voor actief grondbeleid al veel bereiken. Toch worden deze niet vaak toegepast. In dit webinar werd verkend hoe de koudwatervrees van gemeenten voor actief grondbeleid is weg te nemen.

Actief grondbeleid is geen doel op zich, maar een middel om maatschappelijke doelen te realiseren en faciliteren. In de praktijk blijken gemeenten terughoudend met het toepassen ervan. Deels door gebrek aan capaciteit of kennis en deels omdat de gemeente onvoldoende financiële middelen heeft om de benodigde gronden te verwerven.

Programma

Tijdens dit webinar werd besproken hoe gemeenten actief grondbeleid kunnen voeren en hoe ze sneller het voorkeursrecht kunnen toepassen. Aan de hand van een praktijkcase van een gebiedstransformatie werden de te volgen processtappen, de obstakels en succesfactoren besproken en ook werd onderzocht op welke manier gemeenten en corporaties samen kunnen optrekken in de zoektocht naar beschikbare grond.

Volgens Jolande de Vries, jurist bij De Lorijn raadgevers o.g. is actief grondbeleid een belangrijk onderdeel van een transformatieproject. Ze benadrukt het belang om tijdig de juiste processtappen te zetten en geeft een indicatie van het capaciteitsbeslag voor de gemeente.

Layla El Kamali, beleidsmedewerker grondbeleid bij het ministerie van BZK, ging in op de maatregelen die het ministerie voorbereidt om er op korte termijn en binnen bestaande regelgeving voor te zorgen dat grond sneller voor transformaties beschikbaar komt.

Voor wie?

Dit webinar is bedoeld voor projectmanagers en professionals van gemeenten, provincies, corporaties, marktpartijen, kennisinstellingen en andere partijen die werken aan binnenstedelijke transformatieprojecten.