Webinar Volkshuisvestingsfonds

10-02-2021

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties organiseerde een webinar over het Volkshuisvestingsfonds voor professionals die werken aan de herstructurering van de bestaande woningvoorraad: bestuurders en medewerkers van provincies, regio’s, gemeenten, corporaties en belangenorganisaties van woningeigenaren, huurders en verhuurders.