Kostenverhaal onder de omgevingswet

Tijdens dit webinar praten Chantal van Mil en Marie-Anna Bullens van Hekkelman u bij over het kostenverhaal (grondexploitatie) onder de Omgevingswet, met als belangrijkste onderwerpen:

het toekomstige systeem op hoofdlijnen;
primaat bij de anterieure overeenkomst;
publiekrechtelijk kostenverhaal;
de kostenverhaalsbeschikking;
ruimtelijke bijdragen aan ontwikkelingen van een gebied (zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk)