Lunchlezing Bruggen: Slopen! En hergebruiken.

13-04-2022

Deze lunchlezing wordt verzorgd door Platform WOW en is de derde lunchlezing in een reeks van drie over het thema 'Bereikbaar, beschikbaar en veilig, zo kan het ook!'

In deze lezing komt de laatste fase van het gebruik van bruggen aan de orde (slopen en hergebruiken). Werkzaamheden aan onze infrastructuur gaan bijna altijd gepaard met hinder, kent veiligheidsrisico’s en beperkt de bereikbaarheid en beschikbaarheid van ons wegennet. Desondanks zijn deze werkzaamheden cruciaal omdat steeds meer assets einde levensduur bereiken en de onderhoudsbehoefte daarmee toeneemt.

Tijdens deze lezingenreeks krijgt u vanuit verschillende invalshoeken voorbeelden gepresenteerd hoe om te gaan met bereikbaarheid, beschikbaarheid en veiligheid tegen het licht van deze groeiende onderhoudsbehoefte.