Omgaan met onrendabele top bij binnenstedelijke herontwikkeling

05-03-2024

Gemeenten werken samen met ondernemers in de retail, horeca, vastgoed en cultuursector aan de vitaliteit van hun binnensteden. Een grote opgave is de transformatie van vastgoed naar nieuwe woonfuncties of andere functies die het profiel van de binnenstad versterken. Met daarbij ook aandacht voor de benodigde aanpassingen in het openbaar gebied. Iedere (binnen)stad heeft wel een vastgoedproject of gebied dat op de nominatie staat om her te ontwikkelen. Vaak worstelen gemeenten samen met vastgoedeigenaren met het probleem van een onrendabele top waardoor binnenstedelijke vernieuwing maar moeizaam van de grond komt. Hoe kun je als gemeente, in samenwerking met partners, hiermee omgaan? Tijdens deze digitale kennissessie wordt dieper op deze vraag in gegaan.

Programma

Expert Mark Vrijhoeven (Rebel Group) bespreekt verschillende strategieën en concrete handvatten om herontwikkeling en binnenstedelijke transformatie mogelijk te maken. Hoe voer je het gesprek met private partijen? Aan de hand van een praktijkvoorbeeld uit Roosendaal wordt dit concreet gemaakt. Tijdens het webinar is er de mogelijkheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Afhankelijk van de behoefte zijn om dieper op dit onderwerp door te gaan en kennis uit te wisselen, wordt bepaald of er een vervolg gegeven zal worden aan deze kennissessie.

Voor wie?

Iedereen die werkt aan het versterken de vitaliteit van binnensteden en de herontwikkeling van panden en gebieden.

Platform31 en KERN organiseren dit webinar vanuit het Kennisnetwerk Regionale Economie in samenwerking met ministerie van EZK, G40-Stedennetwerk, Retailagenda, City Deal Dynamische Binnensteden.