Voorjaarscongres VvG op 7 juni 2023 in Nijmegen

07-06-2023

Samen met de gemeente Nijmegen organiseert de Vereniging van Grondbedrijven een mooi congres op woensdag 7 juni 2023. Een stad waar historie en vernieuwing hand in hand gaan. Nijmegen heeft een lange geschiedenis die meer dan 2000 jaar teruggaat en ligt grotendeels op de zuidelijke oever van de Waal.

Na de Tweede Wereldoorlog breidde de stad zich naar het zuiden en westen uit en eind jaren negentig volgde de uitbreiding naar het noorden (de Waalsprong). Nijmegen kent verschillende soorten grondbeleid en die worden vanuit de praktijk en op locatie belicht. Een van de nieuwste ontwikkelingen in de stad betreft het NYMA terrein: een inspirerende transformatielocatie, waar voorheen een fabriek stond en nu in die oude gebouwen kleine bedrijfjes zijn gevestigd, padel wordt gespeeld en congressen worden gehouden, terwijl er nog volop wordt geboord en gebouwd. En op dit terrein vindt ook ons Voorjaarscongres plaats. De gemeente Nijmegen en de VvG ontvangen u graag in het VASIM gebouw voor de start van ons congres: een fysieke bijeenkomst met interessante sprekers en mooie projectbezoeken. En natuurlijk tijd om met elkaar bij te praten en te netwerken. 

Thema: "Slagkracht in roerige tijden"

Het congres heeft als thema: Slagkracht in roerige tijden. De grote transities hebben ruimtelijke impact. Zonder grond geen ontwikkeling. Het grondbeleid staat volop in de belangstelling en verandert mee.

Welke instrumenten/welk arsenaal hebben we tot onze beschikking? En hoe kunnen we het instrumentarium beter benutten? We laten u tijdens dit congres graag verschillende invalshoeken zien. Zo zal onze eerste spreker Noël Vergunst (wethouder stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, grondbeleid en cultuur van de gemeente Nijmegen) u meer vertellen over de ontwikkeling en groei van de stad Nijmegen, waarbij een aantal projecten (waaronder Waalsprong en Waalfront) de revue zullen passeren. Voor de projecten die de gemeente Nijmegen oppakt worden allerlei vormen van grondbeleid toegepast. U zult een deel van deze projecten in de middag bezoeken en een toelichting krijgen vanuit de gemeente Nijmegen.

BZK zal ingaan op de veranderingen die op stapel staan in het grondbeleid en waarom. Wat betekent de kamerbrief grondbeleid voor gemeentemensen? Krijgen ze andere mogelijkheden, financieel, organisatorisch, juridisch? Is er meer slagkracht mogelijk met het nieuw aangekondigde beleid om maatschappelijke opgaven te realiseren? Wat nu, wat later? Vervolgens gaan we dieper op één van de instrumenten in: het voorkeursrecht. Jolande de Vries (De Lorijn Raadgevers en Advies) zal u aan de hand van een casus laten zien hoe het gemeenten het voorkeursrecht kunnen toepassen. Zij zal de succesfactoren laten zien en suggesties doen voor het gebruik van het voorkeursrecht en zal eindigen met verbetervoorstellen voor beleid.