Wijkentour warmtetransitie: hoe wordt Palenstein aardgasvrij?

05-11-2020

Begin 2017 ondertekende de gemeente Zoetermeer samen met woningcorporaties De Goede Woning, Vestia en Vidomes en netbeheerder Stedin de Green Deal Aardgasvrij Palenstein. Hiermee willen de ondertekenaars gezamenlijk de juiste context creëren om de transitie van aardgas naar alternatieve warmte- en elektriciteitsopties mogelijk te maken.

Het is een omvangrijke opgave, met grote gevolgen. Tijdens een digitale etappe van de wijkentour werd de stand van zaken besproken alsook het proces met de betrokken partijen, het beoogde resultaat van de wijkaanpak (het aardgasvrij maken van de woningvoorraad) en de kwaliteit van de gerealiseerde verduurzamingsingrepen.