Webinar CPO over Didam-arrest

25-04-2022

In het arrest Didam bepaalde de Hoge Raad dat de verkopende overheid aan potentiële kopers gelijke kansen moet bieden. In het gratis webinar 'Vastgoedland na Montferland' bespreken Steven Bartels (hoogleraar Burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit) en Tycho Lam (advocaat Hekkelman advocaten en notarissen en advocaat van één van de eisende partijen in Didam) de gevolgen van het arrest vanuit zowel civiel- als bestuursrechtelijk perspectief.

Volgens de minister van Wonen is het niet uitgesloten dat partijen die geen eerlijke kans hebben gehad een schadeclaim indienen. Hij vertrouwt erop dat 'in de rechtspraak strenge criteria worden toegepast' bij het beoordelen van dergelijke claims. Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden van gepasseerde derden in alle fasen van het proces?

Aan het einde van dit verdiepende webinar heeft u een beter beeld van de wijze waarop het vastgoedrecht de Montferland-storm zal doorstaan.

Vragen waarop u een antwoord krijgt:

  1. Wat betekent het arrest voor de precontractuele fase?
  2. Hoe kunnen gemeenten (en andere overheidsinstanties) hun verkoopproces zo inrichten dat voldaan wordt aan de vereisten uit het Didam-arrest?
  3. Wat zijn de gevolgen van het arrest voor koopovereenkomsten die al gesloten zijn?
  4. Mag een notaris meewerken aan de levering als de verkoop onderhands gesloten is?
  5. Wat zijn de gevolgen van het arrest voor een transactie die al is afgewikkeld?
  6. Is sprake van een ongeldige titel, zodat de overdracht niet tot stand is gekomen?