Webinar route naar energieneutraal gemeentelijk maatschappelijk vastgoed

23-06-2020

Bezig uw maatschappelijk vastgoed te verduurzamen? De VNG organiseerde een webinar dat onder andere ingaat op de mogelijkheden van de Sectorale Routekaart Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed en op welke manier dit vertaald kan worden naar een gemeentelijk routekaart. Na een toelichting van de routekaart vertellen gemeenten over hun ervaringen en krijgt u praktische handvatten om zelf de eerste stap te kunnen zetten in het realiseren van de ambitie van 95% CO2-reductie in 2050.